Een vraag die vaak bij Mijnenergiebrabant.nl wordt gesteld. Allereerst is het natuurlijk zo dat het gebruik van elektriciteit via zonnepanelen niet leidt tot CO2-uitstoot. Zonnepanelen zijn in dat opzicht dus goed voor het milieu.

Veel stroom die via energieleveranciers wordt opgewekt en die aan consumenten wordt geleverd, wordt wel nog steeds geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen. Die wijze van produceren brengt dus wel CO2 uitstoot met zich mee en zoals we allemaal weten is dat slecht voor het milieu.

Nu zijn er kritische stemmen die beweren dat er bij de productie van de zonnepanelen door de fabrikanten zoveel slechte, milieubelastende fossiele energie wordt verbruikt, dat dit niet opweegt tegen de milieubesparing die de panelen in de rest van hun bestaan kunnen realiseren. Dat is een tamelijk negatieve kijk op de relatie tussen zonnepanelen en het milieu.

Er zijn inmiddels onderzoeken gedaan naar de verhouding tussen de negatieve impact van het productieproces van zonnepanelen en de milieubesparing gedurende hun levensduur. Uit dit onderzoek naar zonnepanelen en het milieu is gebleken dat er door fabrikanten inderdaad nog in grote mate gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen tijdens het productieproces. 

In eerste instantie wordt het milieu dus inderdaad belast door de productie van zonnepanelen. Gemiddeld is deze negatieve impact echter binnen 2 jaar na ingebruikname gecompenseerd. Dat komt omdat de zonnepanelen bij gebruik door consumenten een 100% milieu-besparend effect hebben en de vraag naar reguliere energie op basis van fossiele brandstoffen sterk verminderen.

Dergelijke vragen over de relatie tussen zonnepanelen en het milieu kunnen voor u van belang zijn bij uw besluit om zonnepanelen al dan niet op uw dak te laten installeren. Wij van Mijnenergiebrabant.nl lichten u daarom met alle plezier voor ten aanzien van alle ‘ins en outs’ zodat u met een goed gevoel een weloverwogen keuze kunt maken. 

Vanzelfsprekend kunnen wij de volledige installatie van hoogwaardige panelen vervolgens voor u verzorgen.