Volgens onze gegevens telt de gemeente Son en Breugel momenteel 7.318 woningen. Daarvan zouden er statistisch ruim 900 reeds van zonnepanelen voorzien moeten zijn. Sinds de coronacrisis kent ons land namelijk 1 huis met zonnepanelen per 8 woningen.

Aangezien uw gemeente een hoog gemiddeld bruto jaarinkomen kent, mag echter verwacht worden dat hier zelfs relatief gezien nog wat meer PV-installaties te vinden zijn. Minder kapitaalkrachtige mensen schrikken namelijk toch van het investeringsbedrag en denken er het geld niet voor te hebben. En dat is jammer. Want investeren in zonnepanelen op een woning is voor iedereen rendabel, ook wanneer men niet in Son en Breugel woont.

Uit de data t.a.v. energieverbruik in uw gemeente waarover wij beschikken, wordt duidelijk dat het elektriciteitsverbruik per huishouden sinds 2013 met maar liefst 20% is afgenomen. Son en Breugel is m.a.w. een energiebewuste gemeente. Een van de redenen voor de afname van verbruik is het feit dat zoveel mensen er al zonnepanelen op hun woning hebben laten plaatsen.

Vanzelfsprekend realiseerde Mijn Energie Brabant, dé zonnestroomexpert in uw regio, reeds diverse particuliere projecten in uw gemeente.

Zonnepanelen zijn echter niet alleen gunstig ter plaatsing op een woning. Ze zijn ook zeer aantrekkelijk voor bedrijven in Son en Breugel. Menig MKB-bedrijf moest onder de stijgende energietarieven, de eigen prijzen voor goederen en diensten al verhogen. Veel daken van bedrijven zijn echter uitermate geschikt om te worden uitgerust met zonnepanelen. Dat verlaagt de kosten en zorgt bovendien voor een groen bedrijfsimago.

Of u nu kiest voor zonnepanelen op uw huis of dat u de wens heeft om uw bedrijfspand te verduurzamen. Mijn Energie Brabant is dé expert die u nodig heeft. Wij begeleiden u bij het totale proces, waaronder het maken van keuzes omtrent de te kiezen techniek. Daarbij maken we het u gemakkelijk met een assortiment PV-panelen en aanverwante materialen van uitsluitend topkwaliteit.

U wilt een betrouwbare, duurzame energievoorziening? Wij realiseren het!