De omgeving Eindhoven waartoe ook de gemeente Best behoort, wordt door al die technische kennis die daar aanwezig is regelmatig genoemd als een van de slimste regio’s ter wereld. De technische voorsprong die in dit district wordt opgebouwd, leidt onder meer steeds tot nieuwe innovaties op het gebied van energie- en milieu. De al maar voortdurende doorontwikkeling van zonnepanelen is daar een voorbeeld van. Heeft u ze al laten instaleren op uw huis in Best?

Wees ook daarin slim! Vermijd dat onrustige gevoel voortaan ten aanzien van de energierekening die u verwacht. En verlaag ook als ondernemer uw bedrijfskosten op lange termijn door alleen of collectief te investeren in zonnepanelen op de daken van bedrijven in Best.

De meeste ondernemingen houden een wenselijke terugverdientermijn van investeringen aan van 5 jaar. De terugverdientijd van zonnepanelen is gemiddeld genomen nog net iets langer. Voor de particulier is dat geen probleem. Er zijn echter ook andere redenen om zakelijk te investeren in zonnepanelen. Bedrijven in Best:

  • Zullen steeds meer druk gaan ervaren van het energieakkoord;
  • Zijn vanaf 2023 verplicht om over energielabel C te beschikken;
  • Zien zich net als particulieren geconfronteerd met de stijging van reguliere energieprijzen;
  • Hebben in commerciële zin baat bij een ‘groene’ uitstraling.

En dat zijn nog maar enkele redenen voor een onderneming om de investering in zonnepanelen in Best te overwegen.

Met 10-tallen jaren ervaring in de realisatie van duurzame energieprojecten is Mijnenergiebrabant.nl de lokale partner die u zoekt. Wij spreken uw taal, letterlijk en figuurlijk. Da partnerorganisaties die wij voor onze projecten inzetten, allen gevestigd in de regio, doen dat ook. Ons projectportfolio strekt zich uit tot de installatie van zonnepanelen op één individueel huis in Best tot het realiseren van grootschalige projecten voor meerdere bedrijven tegelijkertijd.

Uw duurzaamheidsvraagstuk is bij ons in goede handen. En gedurende de hele leeftijd van uw systeem zijn wij steeds dichtbij. Neem nu vrijblijvend contact op!